פרסומים

January 2014, VIDEOFOCUS/Stigmart10 magazine,Paris,France.

2014, Dream and Fantasy ,Biglal , Online art Magazine

2014, Secret ,44 Degrees , Online Art Magazine

2014, VIDEOFOCUS/Stigmart10 magazine, personal interview, Paris,France.

2013 , אתר אינטרנט משרד התרבות והספורט , פרס משרד התרבות והספורט, ליצירה בתחום הציונות, 2012 , בקטגוריית אמנות פלסטית ,על עבודת הוידיאו Rainbows End

2013 , ערב רב מגזין לאמנות, תרבות וחברה , פרס משרד התרבות והספורט ליצירה בתחום הציונות לשנת 2012 , בקטגוריית אמנות פלסטית ,על עבודת הוידיאו Rainbows End

2013 , אלף בית – מגזין כפר שמריהו ,הרצליה, רישפון , פירסום פרס משרד התרבות והספורט ליצירה בתחום הציונות לשנת 2012

2012, Celestial Spirits, Orly Aviv Photography Art Book

2012, its liquid , http://www.itsliquid.com/featured-artist-orly-aviv.html , interview about “Passion” series – NY exhibition.

2012 , טלויזיה מקומית הרצליה ,ראיון על המיצב “Nervous Organ” ,אשר מוצג בגלריה קונטמפוררי בתל אביב.

2011, Catherine Masson Blog, Art History Writing and Research ,UK.

2011, The chartered Institute for IT, UK, Computer Art Image of the Month – September 2011

2011, ICA Book, International Contemporary Artists series of art books by Eve Lemonidou and Olga Antoniadou

2010, University College London , Slade School of Fine Art , degree show.

2010 , cultural Newsletter, Embassy of Israel , UK , June 2010

2010 , University College London, Slade School of Fine Art, presents ‘Off the Shelf’ , Orly Aviv Installation “see@Sea”

2009, Simon Faithfull – Mobile Research 1 , “Transformation” installation , Berlin

2009 “Sea of Seas”World Sea Media Art Project, collaborative art project led by Orly Aviv, The Slade Research Center Woburn Square, University College London, England

2009 , “Sea of Seas”digital media art collaborative , The Slade Research Center, at the University College in London, UK

2008, “Foto Arte Brazilia-Festival of Light” , Brazilia, Brazil

2008, “Sh’ma: A Journal of Jewish Responsibility”, June issue , Newton Upper Falls, MA, USA

2008, Summer Exhibition “2008”, Royal Academy of Art, London ,UK

2008 , “Hun Gallery International 2008″, Hun Gallery, New York, NY , USA

2008, Pilsner Urquell IPA competition -Annual Awards Book “2008”, USA

2007, “Block Magazine in Barcelona”, Occasional Cities , Israel –Spain

2006, Matsa -Public Auction no 104, Matsa for Public Auctions – Matsa Gallery, Israel