Falling Through Heaven

 

.סרט הוידיאו צולם בפורטלנד מיין
.באזור זה מרובים האיים והשרטונות
.תושבי המקום מצאו פתרון בטיחותי יפה ונעים
,פעמוני פליז ענקיים, במבנה וגודל משתנה
.צפים על פני המים, נעים במקצב גלי הים
.תנועת הים מניעה את הפעמונים ויוצרת סימפוניה מיוחדת במינה
,בעתותשבהן הריאות לקויה, נעזרים המשייטים באותות וצלילי הפעמונים הייחודים
.על מנת ללמוד היכן הם מצויים ולהיכן לנווט בבטחה ולהימנע מפגיעה בחופים ובסלעים