Rainbows end 1

 

מיצב הבנוי משני סרטי וידיאו. 2 סרטי הוידיאו , ערוכים מאותה הקלטה .

הראשון 1 דקה, משאיר את הצופה במצב מבוכה והשני ממשיך מהממבוכה אל תיקווה חדשה.

הרעיון הוא להמחיש כי באומנות כמו בחיים,

את אותם החומרים ניתן לערוך בדרכים שונות

וליצוק בהם תוכן שונה בהתאם להחלטות, השקפת עולם, ציפיות

ובהתאם לעשיה/אי עשיה יראה העתיד..

המוסיקה המילים והשירה – Reveled של קריסטין וואלס וניר נקב.