Lace

 

סרטון וידיאו קצר המבוסס על צילומים במדבר ישראלי

כמה דקות לאחר סופת גשמים חזקה.

שיטפון מלווה בסחף אדיר יצר מערבולת בוץ עמוקה .

תופעת טבע בעלת עוצמה מדהימה

הנמשכת זמן קצר מאוד,אשר זכיתי לראות.