Arm Wrestling

 קטע הוידיאו ניקרא על שם המישחק  התחרותי  הכוחני  “הורדת ידים”.הוידיאו צולם בנקודה המערבית ביותר של אירופה,בפורטוגל במקום הניקרא   La Cabo da Rocha

זהו המקום “שבו ניגמרת היבשה והים מתחיל”  כפי שאמר  במאה  ה16 ,גדול הסופרים הפורטוגזים.

Luis Vaz de Camoes

כאשר עמדתי שם,ראיתי כתם כחול ענק מיתקדם והודף כתם כחול אחר. זו היתה הגאות אשר דחפה את זרמי האוקינוס.

יום אחר יום,שני כוחות ענק אלו מיתמודדים  האחד  מול השני  ללא מרגוע.