פורפרה

פורפרההמיצב “פורפרה”, הינו מיצב צליל ואור אינטראקטיבי היתולי. המבקר מוזמן להיכנס לחדר הספריה המוחשך, שעל חלונו מרחפים פרפרים, ולהתישב על כורסא. בהתישבו, מופעלים חישנים אשר מדליקים “גחליליות” עדינות וסיפור של אורלי קסטל בלום מתנגן מהכורסא.
השם “פורפרה” ניבחר למיצב; הן כדימוי למישחק, המופעל ע”י המשחק בזמנו הרצוי, בפעולה מודעת של סיבוב ומשיכת החוט; והן בגלל ארעיות המילים המרחפות באוויר, באות ונעלמות, עם הקשר ובלי הקשר. מהתלות, מרמזות ,ניסתרות, חושפות את עצמן ואת הבלי היום יום.
ארבעה סיפורים לקוחים מתוך הספר “היכן אני נימצאת” מאת אורלי קסטל בלום.
Orly-Aviv-Forfera_7273-C-R-high-2-.jpg02-Orly-Aviv-Fluttering-details-web 600.jpg03-Orly-Aviv-Fluttering-web 600.jpg