ויצמן ביזנס פארק

קיר החזית של בניין “ויצמן ביזנס פארק”  
בניין מישרדים ומרכז מיסחרי
אויר בעבודת מתכת לאורך 30 מטר.
העבודה נימשכת מלמטה למעלה בהתאם לקו הגובה של המחלף העתיד לקום במקום.
העבודה מציגה תווים מאוירים
 2009
orly aviv fine art mediaorly aviv fine art media