His Absense Place

מיצב המיתבסס על תמונות אשר צולמו משתי סירות.האחת מנועית והשניה מיפרש

הסירות הפליגו משני צידי הים התיכון וניפגשו ביון. במהלך 14 שבועות 24/7

צילמו המצלמות כל 5 דקות תמונה.אוסף התמונות האדיר ,מציב שאלות לגבי תודעת זמן ומרחב.

orly aviv fine art mediaorly aviv fine art media01 Orly Aviv His Absence Place motor Boat 600.jpg02 Orly Aviv His Absence Place motor Boat  600.jpg03 Orly Aviv His Absence Place Sailing Boat  600.jpg04 Orly Aviv His Absence Place Sailing Boat 600.jpg05 Orly Aviv His Absence Place Sailing Boat  600.jpg06 Orly Aviv His Absence Place  Digita Defected 600.jpg07 Orly Aviv His Absence Place Collage  600.jpg