Modesty

קטע הוידיאו צולם בצרפת בחוף נורמנדי.

העבודה מתיחסת ליום הידוע כ D-Day ,היום בו חדרו צבאות ארה”ב  לצרפת במטרה למגר את הפלישה הגרמנית. הרוח החולפת בין המבנים הנוקשים נידמתה בעיני כמדפדפת בין דפי ההסטוריה האפלים.