Canterberi

צילום מיתמשך בתנאי תאורה דלים בקטדרלה של קנטרברי באנגליה.הכנסיה ידועה בסיפוריה  המרתקים והמסקרנים.אחד מהם הוא על הארכיבישופ תומאס באקט אשר נירצח בקטדרלה בשנת 1170 .

התמונה מתיחסת  למקום הרצח תחת צלב העץ המעניין.

orly aviv fine art mediaorly aviv fine art media