Invisible

“בלתי נראה” צולמה במוזיאון אסירי המחתרות בירושלים בגווני ספיה והודפסה על בד שיפון שקוף.

הסדרה עוסקת בהתאבדות הכפולה של ברזני ופיינשטיין,חברי המחתרת היהודית שלחמה למען עצמאות יהודית בארץ ישראל.פיינשטיין וברזני היו שני לוחמים צעירים מן האצ”ל והלח”י אשר נתפסו על ידי הבריטים והועמדו לדין באפריל 1947.למרות לחצים כבדים של ההנהגה היהודית בארץ ישראל,

סירבו השנים לקבל הגנה משפטית ולהתייצב למישפט,

בטענה כי לבריטים אין סמכות שיפוטית בארץ ישראל.

ברזני ופינשטיין נידונו שלא בפניהם למוות בתלייה ,

הם החליטו להתאבד בתאם על מנת להימנע מהשפלה של הוצאה להורג על ידי הבריטים.

הסדרה ניבחרה ע”י אוצרת של המומה  להיות מוצגת בגלריב בצלסי ניו יורק.

c57-AvivOrly--invisable--1--1-web.jpgc62-AvivOrly--invisable--2-1-web.jpgc46-AvivOrly--invisable--3-1-web.jpgc62-AvivOrly--invisable--4-2-web.jpgc31-AvivOrly--invisable--5-1-web.jpgc75-AvivOrly--invisable--6-1-web.jpgc89-AvivOrly--invisable-7-1-web.jpgc67-AvivOrly--invisable--8-2-web.jpgc4-AvivOrly--invisable--9--1-web.jpgc39-AvivOrly--invisable-10-1-web.jpg