Street Skaters

הפרויקט עקב אחר קבוצה של נערים ישראלים

שנהגו להחליק בגן המישכן לאמנויות הבמה בתל אביב.

קבוצת הנערים התגוררה בתל אביב ובסביבתה .

חלקם סיימו תיכון והמתינו לגיוס הצבאי.

מרבית הנערים ראו את עתידם בעולם ההחלקה כמחליקים  מיקצועיים

או כנותני שירותים למחליקים.

c100-01-Orly-Aviv-Street-Skaters-6571-1.jpgc56-02-Orly-Aviv-Street-Skaters-6553-1-web.jpgc64-03-Orly-Aviv-Street-Skaters-6590-web.jpgc97-04-Orly-Aviv-Street-Skaters--6444-web.jpgc54-05-Orly-Aviv-Street-Skaters--4-107-1-web.jpgc7-06-Orly-Aviv-Street-Skaters-6524-web.jpgc2-07-Orly-Aviv-Street-Skaters--4-118--web.jpgc11-08-Orly-Aviv-Street-Skaters--6431-web.jpgc40-09-Orly-Aviv-Street-Skaters--4-099--web.jpgc57-10-Orly-Aviv-Street-Skaters--4-105--web.jpgc90-11-Orly-Aviv-Street-Skaters--4-096--web.jpg