Ethiopian Girl

.ילדה אתיופית” מתייחס לתהליך התרגום בין  העין  למוח”
.בתהליך מתורגמות  קרני האור לתמונה והבנה של משמעותה,
.כאשר המוח מתבסס על מידע אשר צבר בעבר
.”המאגר מאורגן לפי קטגוריות שונות, הגישה אליו היא באמצעות הקשרים “תגים
.בתהליך זה התרגום לעיתים  תואם מציאות ולעיתים אינו תואם את הניצפה
בפרויקט הילדה האתיופית ביצעתי הפחתה , שינוי והשחתה  של פרטים מוכרים
ותוספת של פרטים שאינם קשורים לתהליך הזיהוי
.על מנת לבחון את תהליך “ההכרות” של המוח עם התמונה הניצפיית
.והיכולת שלו לקטלג אותה עם התיוג הנכון לקבוצות המידע המתאימות
 
orly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art media