אומנות במרחב אורבני

עבודות אומנות המוצגות דרך קבע במרחב ציבורי הפתוח לקהל טיסה משאלות אביב בצמרת ויצמן ביזנס פארק מרכז ויצמן אביב ג'