שתופי פעולה אומנותיים

שיתופי פעולה  אומנותיים

בעבודות צילום ווידיאו

לעבודה ממוקדת מוגדרת

על פני טווח זמן קצר או ארוך

Sea Of Seas פרימיטיבי