מיצבים

המיצבים  הינם תוצר של תהליך  על פני טווח זמן ומקום נירחבים.

המיצבים משלבים עבודות

במדיה  דיגיטאלית כגון

צילום וידיאו צליל  פיסול   ותנועה.

Dancing in the snow En attendant Go Jump Johnny Jump Rainbows End Nervous Organ פורפרה טרנספורמציה קו הגבול @ ראו ים העדר מקומו